I Jornada de Recerca EGE-UPC 2019

Authors

Jose Luis Lapaz Castillo
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0001-5928-9687
Oscar Farrerons Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-2292-6184
Joan Antoni López Martínez
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-0082-9770

En els darrers 20 anys la docència ha portat a terme una revolució total. No sols la disrupció digital ha canviat la forma d’impartir els continguts, sinó també han mudat la forma d’avaluar per competències, i tot un seguit de noves tècniques d’aprenentatge. Això ha estat general en tots els ensenyaments i molt marcat a la universitat. Alguns àmbits de coneixement universitari han canviat dràsticament, i l’Expressió Gràfica a l’Enginyeria segurament és una dels que més ha sofert aquesta escomesa. De fet, avui en dia el nom ja no reflexa l’àmbit sinó que estem ja en opcions més àmplies com l’Enginyeria Gràfica, amb relació directe amb el disseny, la sostenibilitat, l’enginyeria multimèdia, el prototipatge, impressió 3D i fotogrametria, etc... Un dels reptes que tenim és de trobar el nom que ens identifiqui millor.

L’Enginyeria Gràfica es troba en una posició que irromp a la universitat lligada a les noves tecnologies que suposen un canvi de paradigma. Durant massa anys no vàrem saber aprofitar aquestes oportunitats i canvis socials, però les comunicacions que podreu llegir al llibre, presentades a la I Jornada de Recerca EGE UPC, demostren que des del departament EGE estem començant a desenvolupar totes les noves potencialitats en àmbits ben dispersos, i que des de l’àrea de l’Enginyeria Gràfica podem liderar part d’aquesta recerca que la universitat necessita i la societat ens demana com a institució pública que som. Queda molta feina per fer, molta recerca per engegar, però les comunicacions que podeu trobar en aquest llibre marquen camins i obren portes a continuar investigant, no tancats a la nostra àrea, sinó col·laborant amb d’altres, i aprenent cada dia més.

Cover for I Jornada de Recerca EGE-UPC 2019