VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció (ACCID 2017 - Barcelona)

Authors

Oriol Amat
Universitat Pompeu Fabra
http://orcid.org/0000-0001-7705-8591

El Congrés Català de Comptabilitat i Direcció s’ha convertit en un punt de trobada que reuneix, cada dos anys, a un miler de professionals de la comptabilitat i la direcció d’empreses de Catalunya.

L’ACCID, ha organitzat el Setè Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que ha tingut lloc els dies 8 i 9 de juny de 2017 a l’IESE Business School. Les conferències i les sessions de treball simultànies s’han centrat en els temes més actuals i importants que afecten a la comptabilitat i el control de la gestió empresarial.

A més, ha inclòs la trobada anual de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control. Igual que en les edicions anteriors, l’edició ha estat del màxim interès per als professionals, acadèmics i estudiants.

Gràcies a l’acord de col·laboració entre OmniaScience i l’ACCID, referent al VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, s’editarà un número especial de la revista Intangible Capital, en la que es publicaran els articles acadèmics presentats durant el congrés i que siguin acceptats pel procés de revisió de la pròpia revista. Altres articles es publicaran a la Revista de Comptabilitat i Direcció i a l’European Accounting and Management Review.

Voldria dedicar un últim agraïment especial a l’IESE Business School, per acollir l’ACCID i per cedir-nos les seves instal·lacions així com posar a disposició els seus recursos tècnics i personals, per tal de garantir el bon funcionament.

Cover for VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció (ACCID 2017 - Barcelona)