Return to view details about VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció (ACCID 2017 - Barcelona) books, Press manager, Llibre Actes ACCID17 (1).pdf Download