Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya

Authors

Jose Luis Lapaz Castillo
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0001-5928-9687
Oscar Farrerons Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-2292-6184
Joan Antoni López Martínez
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-0082-9770

Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència de Grau, Màster i Doctorat de qualitat i adaptada a les necessitats de la societat, emprèn l’any 2020 amb una proposta de canvi de nom per adaptar-se al nous coneixements que estan esdevenint la seva matèria principal, al voltant de l’enginyeria gràfica i el disseny. Les àrees de recerca del centenar de professors que formen el departament són àmplies i variades, i sempre en col·laboració en diversos grups tant de la pròpia UPC com d’altres universitats.

Una recerca avançada, de caràcter pluridisciplinari, on s'apliquen creativitat i innovació com a eines de coneixement, implicats en un territori ampli, i situats als diferents campus de la UPC. En els capítols d’aquest llibre podeu veure una petita mostra d’aquesta recerca tecnològica en camps ben variats.

En síntesi, un bon recull de coneixements transversals, innovadors i amb un ampli recorregut, tant en el món acadèmic com en la seva vesant empresarial.

Cover for Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya