Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya (Volum 2)

Authors

Jose Luis Lapaz Castillo
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0001-5928-9687
Oscar Farrerons Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-2292-6184
Noelia Olmedo Torre
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0003-2502-3201

L’aparició de la COVID-19 ha accelerat els canvis en recerca i docència que l’actual Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD) de la Universitat Politècnica de Catalunya ha implementat en el darrer bienni. Les millores de les tècniques d’aprenentatge han permès aproximar-se una mica més a l’excel·lència docent en Grau, Màster i Doctorat, complint amb el nostre encàrrec de qualitat i adaptant la instrucció a les necessitats actuals de la societat.

Les àrees de recerca del centenar llarg de professors que formen el DEGD són àmplies i variades, àdhuc tenen l’avantatge que estan en permanent col·laboració amb grups d’investigació, tant de la mateixa UPC com d’altres universitats.

La incorporació de nous investigadors fruit de les darreres convocatòries internacionals, ha permès incrementar i diversificar la massa crítica d’expertesa del departament.

En aquest llibre trobareu una mostra significativa de la recerca avançada, pluridisciplinària, multivariable i heterogènia de la investigació i innovació com a eines de coneixement del DEGD, implicats en un territori dilatat, repartits als diferents campus de la UPC.

En síntesi, un bon recull de coneixements transversals, innovadors i amb un ampli recorregut, tant en el món acadèmic com en la seva vessant empresarial.

Cover for Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya (Volum 2)