Avenços en recerca i desenvolupament del Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny

Authors

Oscar Farrerons Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-2292-6184
Noelia Olmedo Torre
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0003-2502-3201
Alba Ramos Cabal
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-3841-3260
Blanca Roncero Vivero
Universitat Politècnica de Catalunya
https://orcid.org/0000-0002-2694-2368

En aquest llibre trobareu part de la recerca del departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un resum de la reunió anual de la xarxa internacional CECIAC. Podreu llegir com s’avaluen les estratègies de desenvolupament a llarg termini en baixes en emissions. També una investigació bibliomètrica sobre els Treballs Final d’Estudi de la secció EEBE. Una aportació sobre l’aprenentatge actiu amb PBL de l’assignatura “Expressió Gràfica”. La segregació de l’estudiantat en els graus d’enginyeria. Una prospecció i recreació de la inundació estacional a una zona del Nil. La intel·ligència artificial hi és present amb un model per detectar de manera automàtica els incendis forestals. S’estudia una revalorització dels fangs de la indústria paperera. I una solució per la camperització a partir de residus. Àdhuc podeu llegir una metodologia analítica aplicada als vitralls modernistes. La relació amb la natura en el disseny d'un packaging per a e-commerce. I els fonaments dels Dispositius Microfluídics Digitals. Trobareu una eina tecnològica que permet la predicció de punts calents de plàstic, eines per integrar els objectius de Desenvolupament Sostenible (DS) a les enginyeries, i el raonament del dret al DS en la repartició equitativa d’emissions. Finalment, destacar la crònica de la incorporació d’aspectes sobre la persona en el projecte de disseny en l’enginyeria, i un estudi d'una estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic a partir de la posidònia oceànica.

Cover for Avenços en recerca i desenvolupament del Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny